Om avdelingen

Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet.

Generelt.

Forsvarets seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet (FSFING) er tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF) og har som formål å:

 • Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser med henblikkpå pensjonisttilværelsen
 • Arbeide for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet 

.
 

Medlemskap

 • FSFING tar opp medlemmer, i likhet med alle avdelinger innen FSF, som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.
 • I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner. Likeledes deres ektefeller og samboere.
 • Selv om avdelingen bærer betegnelsen Ingeniørvåpnet i seg, er medlemmer med bakgunn fra alle forsvarsgrener og våpenarter velkomne som medlemmer.
  Avdelingen har pt 200 medlemmer.

Møter

 • FSFING har normalt medlemsmøter i Hallingmessa på Helgelandsmoen hver første onsdag i måneden, vekslende mellom lunsjmøte kl 1130 og kveldsmøte kl 1700.
  Hvert møte har som regel et foredrag som varierer mellom militære og sivile temaer. Alle møter har en form for bevertning.
  Detaljert møteprogram fremgår av årsplanen som er felles med Forsvarets seniorforbund Ringerike/Hole (FSFRHO) på Helgelandsmoen.

Turer

 • FSFING samarbeider også med FSFRHO om et felles turprogram. En felles turkomite er ansvarlig for opplegg og gjennomføring av turene. Programmet inneholder hvert år som regel en eller to kortere turer innenlands (med eller uten overnatting og en lengre utenlandstur (10 til 14 dager). I tillegg gjennomføres årlig tur med  teaterbesøk. Detaljert turprogram vedtas formelt på respektive avdelingers årsmøter sammen med årets aktivitetsplan.
Grønt blad.jpg