Vestlandstur

Dato: 21. juni 2020 - 24. juni 2020

Se egen invitasjon. Sammen med FSFRHO. Påmelding til Askeladden Reiser senset 1. mai.