Medlemsmøte torsdag 12. mars kl. 18:30 - Tannhelse for seniorer

Da inviterer vi til medlemsmøte i FSF avdeling Halden – Sarpsborg på vårt faste møtested(«Håndverkeren», Kristian Augustsgate 8, inngang fra

Oscarsgate) torsdag 12. mars kl 1830.

 

Tannlege Jørgen Berg vil snakke om tannhelse for seniorer. Han holdt foredrag for Halden Rotary nylig. Foredraget var svært interessant og vi fant ut at dette må være veldig aktuelt også for våre medlemmer.

 

Som vanlig er det gratis enkel bevertning og en utlodning til finansiering av vår virksomhet. Vertskap for kvelden er Aase og Thor Kielland.

 

Påmelding ved svar på utsendt mail eller telefon til 90478597 innen 10. mars.

Jørgen Berg.png