Medlemsmøte i Kommandantboligen torsdag 9. november 2023 kl 1830

 

ORIENTERING OM SIVILFORSVARET

Sivilforsvars adjutant Bjørn Rune Gundersen og sivilforsvarsinspektør Roar T Pettersen tegnet og fortalte om sivilforsvaret under foreningens medlemsmøte torsdag 9. november. Temaet er jo høyaktuelt både på bakgrunn av den internasjonale sikkerhetssituasjonen og den nylig avlagte utvalgsinnstilling om totalforsvaret. Stort frammøte av interesserte medlemmer understreket da også alvoret i situasjonen. Det ble et langt møte hvor mange aspekter av temaet ble berørt, etterfulgt av en omfattende spørrerunde. Siden det viste seg at begge foredragsholdere hadde en fortid i Forsvaret ble det også mulighet under kaffepausen for å gjenoppfriske gamle minner og bekjentskaper.

Foreningen kunne denne gang glede seg over deltakelse av to nyinnmeldte medlemmer. Før møtet sluttet var det tid til en kort orientering om alternative muligheter for arrangement av julebordet samt det vanlige og hyggelige vinlotteriet.

 

image001.jpg
Pettersen og Gundersen.jpg