Medlemsmøte 9. mars kl. 1830 - Demensomsorg i Halden

DEMENSOMSORG I HALDEN

Foredragstema på avdelingens medlemsmøte 9. mars var Halden kommunes tilbud til personer med demenssykdom og deres pårørende.  Den senere tids mediefokus gjorde tematikken ekstra aktuell. Avdelingsleder Anette Woldheim Hansen orienterte og viste film. De mange spørsmål og kommentarer viste at temaet engasjerer.

Knut, Bente og Bjørnar hadde tatt på seg vertskapsoppgaven. Knut organiserte vinlotteriet og mange gav uttrykk for at vi hadde hatt en hyggelig kveld. Mange hjelpende hender bidro velvillig til oppryddingen etter møtet.

IMG_1366.jpg