Medlemsmøte 11. mai - Hørselshemmedes Landsforbund

ER DU HØRSELSHEMMET? ET VELKJENT FENOMEN FOR MANGE MED BAKGRUNN FRA FORSVARET

En av foreningens medlemmer, Bjarne Granli som også er sentralstyremedlem i Hørselshemmedes Landsforbund var foredragsholder denne kvelden. Han orienterte om HHLs tilbud og viste hvordan du ved å søke på nettet kan finne informasjon om din aktuelle hørsels hemning og den store mengde tilbud og løsninger som eksisterer på feltet høreapparater. For mange var det nytt at man her i Halden kommune faktisk har to kommunale hørselskontakter og lære om deres oppgaver. Både selve orienteringen og mange spørsmål konsentrerte naturlig nok om aktuelle hjelpemidler og hvordan komme i kontakt med hjelpemiddelsentral og annen støtte. Foredragsholderen kunne i løpet av kvelden glede seg over stor interesse fra flere om medlemskap i HHL.

Etter kaffepausen ble det orientert om forskjellige planer og ideer styret arbeider med angående foreningens aktiviteter og drift herunder også en medlemsundersøkelse hvor alle medlemmer oppfordres til å komme med ønsker og ideer.

Knut Nordbø orienterte om den forestående omlegging til elektronisk distribusjon av Medlemskontakt. Er du en av dem som vil få problemer med å lese medlemsbladet elektronisk ber vi deg kontakte oss i lokalforeningen.

2023-05-11 Bjarne Granli.jpg
DSC_0627.JPG
DSC_0637.JPG