Korona - oppdatering

Forsvarets Seniorforbund avdeling Halden/Sarpsborg

 

Kjære medlem

 

Den ekstraordinære situasjonen med en verdensomfattende pandemi forårsaket av coronaviruset Covid-19 berører oss alle. Myndighetenes bestemmelser for begrenset aktivitet og forbud mot sammenkomster vil selvfølgelig få stor betydning også for vår virksomhet.

Etter diskusjon via nett og telefon har styret besluttet å avlyse alle planlagte medlemsaktiviteter på denne siden av sommeren. Det vil si medlemsmøtene 16. april og 14. mai samt sommerturen i juni.

Driften i foreningen når det gjelder ledelse, sekretær og kasserer funksjoner ivaretas på vanlig måte. Nødvendig behandling av saker i styret vil foregå ved elektronisk/telefonisk kontakt. Forbundet sentralt drives også med tilpassinger, hjemmekontor mv.

Viruset stopper dessverre ikke forbundets utgifter. Dere har registrert giroblanketten for innbetaling av kontingent. Som de fleste av dere vet så går denne kr. 250,00 pr medlem i sin helhet til forbundet sentralt. Selv om aktiviteten på vårt lokale plan må utgå for en periode håper styret at medlemmene ser betydningen av å bidra til at forbundets aktivitet sentralt kan opprettholdes.

Fra lokalforeningen her i Halden/Sarpsborg vil vi forsøke å holde dere oppdatert med utviklingen og distribuere stoff som sendes ut som sentral Info.

Hvis forholdene gjør det mulig vil neste medlemsmøte bli torsdag 10. september.

Så vil vi ønske dere alle lykke til. Følg reglene! Vask hendene. Hold god avstand. Målet vil nås dersom de som er smittet i sin tur unngår å smitte flere enn en person, helst færre.

Med hilsen

Bjørnar Nyborg

Leder 

Oppdatering:

Det ble gjennomført styremøte i FSFHLD 19 mai. Her ble det besluttet å fastholde vedtaket om å kansellere all aktivitet på denne siden av sommeren. Vi avventer retningslinjer fra FSF sentralt og vil avholde styremøte i uke 35. Det vil da bli tatt avgjørelse på om septembermøtet vil bli gjennomført og om vi eventuelt gjennomfører møtet på et sted hvor det er mulig å holde nødvendig avstand mellom deltakerne.

 

Korona.png