Nyetableringen ble satt i gang av Alf Johan Hjelmtvedt på Elvefestivalen 2014

FPF Drammen ble stiftet den 8. mai 1996 og nedlagt den 21. oktober 2011. Forsvarets seniorforbund (FSF) avdeling Drammen ble stiftet den 27. januar 2015. Våre medlemmer kommer fra Drammen og områdene rundt byen. Særlig i østlig retning med flere medlemmer i Lier og i Røyken.

Etter ca. tre år uten en lokalforening i Drammen ble det senhøsten 2014 og inn i 2015 jobbet med å reetablere FSF Drammen. Et interimsstyre ble valgt på et informasjonsmøte som ble holdt i Drammen mandag 13. oktober 2014. Initiativet er tatt av Alf Johan Hjelmtvedt (som også hadde en "FSF-stand" på Elvefestivalen i Drammen høsten 2014).
To personer fra Sekretariatet i Oslo var til stede på informasjonsmøtet; Geir Anda (Leder FSF) og Svein R. Haugen (Kasserer). I Medlemskontakt nr. 3, 2014, sto det en artikkel om dette møtet; "Reetablering av lokalavdeling i Drammen?".

Tirsdag 27. januar 2015 ble FSF Drammen reetablert, på et møte i Lizzi's Pizza!
Nestleder i Sekretariatet, Karl Bogevold, var til stede og holdt en informasjon om forbundet. Innkalling til årsmøte følges opp umiddelbart, noe som vil være den formelle og endelige etableringen.

Tirsdag 3. mars 2015 ble årsmøte i "nye" FSF avdeling Drammen gjennomført og nytt styre ble valgt.

2022.06.14 Alf Johan H.jpg