Det 19. ordinære Landsmøte 6. - 8. mai 2019

Lokalleder fra FSF avd. Drammen, Eirik, deltok nylig på Landsmøte. 

Landsmøte avholdes hvert andre år hvor representanter fra alle lokalavdelinger deltar, sammen med regionledere, Forbundsstyret / Forbundskontoret m.fl.

Dette er et viktig forum for beslutninger og for å binde kontakt innen hele forbundet (med 39 avdelinger over hele landet). 

Årsberetninger for 2017 og 2018 ble lagt frem og godkjent uten problemer. 

Denne gangen ble vedtektene justert og oppdatert, med en del endringer i struktur og litt på innhold. 
Kontingent til Forbundet sentralt ble oppjustert med kr. 50,-. Noe som ikke er gjort på mange år og oppleves som helt naturlig å gjøre nå. 

Et helse- og omsorgsutvalg ble besluttet iverksatt i FSF innen utgangen av 2019. 

Geir Anda (bilde 2) gikk av som Forbundsleder og vi fikk ny leder: Jan Erik Thoresen (bilde 3). Han har meget relevant bakgrunn for jobben og blir pensjonist nå i mai. En "ung" leder i Forbundet med gode nettverk. Vi fikk også noen andre nye tillitsvalgte i enkelte regioner, Forbundsstyret / Forbundskontoret. 

Vårt medlem i Drammen, Per Anders Volden (bilde 1), fortsetter som nestleder ved Forbundskontoret. 

Eirik Davidsen

Leder FSF avd. Drammen

Landsmøte på Gjøvik. Nestleder Per Anders Volden.jpg
Landsmøte på Gjøvik. Avtroppende leder Geir Anda.jpg
Av- og påtroppende leder - 8. mai 2019.jpg