Utsettes inntil videre beskjed

Det planlagte årsmøtet ved FSF avd. Drammen mandag 30. mars, er utsatt pga. situasjonen vi alle er i nå.

Vi sender nå inn til Forbundskontoret følgende:

- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Medlemsliste med kvittering for betalt medlemsavgift for 2019.

Senere, når vi har hatt årsmøtet, sender vi inn Årsmøteprotokollen.

Mvh, Styret; Alf Johan, Eirik, Ronald

Det innkalles til årsmøte, og vedlagt følger selve innkallingen. (Se lenger ned).

Hilsen styret,

Eirik, Alf Johan og Ronald

Dokumenter

IMG_3741.JPG