Årsmøte i FSF Drammen

Årsmøtet gjennomføres på Muusøya 15 (HV-huset) onsdag 29. mars med oppstart kl 1800. 

Agenda

a. Konstituering
b. Årsberetning
c. Regnskap

d. Fastsette kontingent 
e. Innkomne forslag
f. Handlingsplan og budsjett
g. Valg av representanter til styret.

Forslag/saker til årsmøte sendes drammen@fsforb.no eller til Alf Johan Hjelmtvedt Kastanjeveien 111, 3026 Drammen innen 20 mars. Eventuelle forslag vil bli lagt på vår hjemmeside og distribuert til medlemmene på møtet.

Vi har en utfordring med å rekruttere medlemmer til å bli med i styret, og vi oppfordrer derfor på det sterkeste at noen av dere vil bli med å lede foreningen videre.

Vel møtt!

Med hilsen styret ved Eirik, Per Morten, Alf Johan og Per Anders.

2022.06.09 Karl XII.jpg