Årsmøte FSF Drammen

30. mars 2023

Fint årsmøte gjennomført på HV-huset Muusøya onsdag 29. mars. 

Møtet startet med pizza og mineralvann. Det var god stemning og latteren satt løst. Årsberetning og regnskap for 2022 ble deretter gjennomgått uten merknader. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet. Medlemskontingenten ble opprettholdt som i dag; 300 kr for hovedmedlem og 175 kr for husstandsmedlem. Det ble gjennomført valg og nytt styre er som følger:

- Per Morten Ellewsen, leder (nyvalg)
- Alf Johan Hjelmtvedt, kasserer (gjenvalg)
- Hilde K Remmen Volden, sekretær (nyvalg)
- Ole Hermann Borgan, styremedlem (nyvalg). 

Det gratuleres! 
Eirik Davidsen ble takket av som leder etter 8 år i vervet. Avdelingen takker deg for vel utført jobb!

2023.03.29 Lederbytte.jpg