Trygdeoppgjøret 2024

16. mai 2024

Økt kjøpekraft for pensjonistene

Forsvarets seniorforbund, sammen med 7 andre organisasjoner, leverte i dag felles krav til statsråd Tonje Brenna (AID) ifm årets trygdeoppgjør. Sammen representerer disse organisasjonene over 2 millioner arbeidstakere, trygdede og pensjonister. Organisasjonene legger til grunn at reguleringen av løpende pensjoner i 2024 skal gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og etterreguleres med avvik i 2023. Det totale avviket på lønn og pris (anslått lønns- og prisvekst i forhold til faktiske tall) er beregnet til 0,05 pst.

 

Det ser ut til å bli et godt oppgjør, noe som vil gi våre pensjonister en reallønnsvekst og økt kjøpekraft på 0,7 pst gitt en lønnsvekst på 5,2 pst og en anslått prisvekst i 2024 på 3,9 pst (ref revidert nasjonalbudsjett), sa Erik Orskaug fra UNIO da han presenterte vårt felles krav. Selv om også denne reguleringen av løpende pensjoner er en underregulering, vil det gi pensjonistene stabile og gode oppgjør over tid. Når lønnsmottakerne har reallønnsvekst, sikrer det også at pensjonistene har det. Neste møte i årets trygdeoppgjør er 23. mai. Da vil Regjeringen presentere tallgrunnlaget ifm årets oppgjør.

Dokumenter

2024.05.16 Erik Orskaug og Jan Erik Thoresen_foto PAVo.jpg

Aktivitetskalender