Trygdeoppgjøret 2023 - møte 15. mai

16. mai 2023

Årets trygdeoppgjør vil gi et betydelig løft for våre pensjonister

Forsvarets seniorforbund, sammen med 7 andre organisasjoner, overleverte felles krav til statsråd Marte Mjøs Persen (AID) ifm årets trygdeoppgjør. Organisasjonene legger til grunn at reguleringen av løpende pensjoner i 2023 skal gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og helt og fullt etterreguleres med for lavt anslått lønnsvekst på 0,6 pst og prisvekst på 2,4 pst i 2022.

Det ser ut til å bli et historisk godt oppgjør, noe som vil gi våre pensjonister et betydelig løft. Dette er bra, da fjorårets oppgjør kun kompenserte for avvik på lønnsvekst og ikke prisvekst. Systemet med et gjennomsnitt av lønn og pris er endelig på plass. Dette har vært et krav fra FSF i flere trygdeoppgjør. Selv om også dette systemet er en underregulering, vil det gi pensjonistene stabile og gode oppgjør over tid. Neste møte i årets trygdeoppgjør er 23. mai. Da vil Regjeringen presentere tallgrunnlaget ifm årets oppgjør.

2023.05.15 Organisasjonene.jpg

Aktivitetskalender