Trygdeoppgjøret 2023

Et meget godt oppgjør for pensjonistene.

Årets trygdedrøftinger er gjennomført og det ble et meget godt oppgjør for våre pensjonister. Forsvarets seniorforbunds krav i årets trygdeoppgjør, sammen med Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Senior Norge og LOP, var at reguleringen av løpende pensjoner i 2023 skulle gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og helt og fullt etterreguleres med for lavt anslått lønnsvekst på 0,6 pst og prisvekst på 2,4 pst i 2022. FSF har gjennom flere trygdeoppgjør hatt dette som krav. Det tidligere reguleringsregimet med et fratrekk på 0,75 pst ga unødig store svingninger og pensjonistene fikk derfor flere år på rad med reallønnsnedgang. FSF er glad for at dette reguleringsregimet nå er på plass og ihht lov og forskrift og ikke gjennom forhandlinger.

Nytt grunnbeløp (G) fra 1. mai i år blir 118.620 kr, noe som er en økning på 6,41 pst. Ny gjennomsnittlig G for 2023 er 116.239 kr. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 pst fra 1. mai (årlig økning blir 6,91 pst).

Årets trygdeoppgjør vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren i en egen stortingsmelding.

2023.05.23 Statsråden_JET_PAVo.jpg

Fra media

Aktivitetskalender