Trygdeoppgjøret 2021 – Oppgang i kjøpekraft for pensjonistene

20. mai 2021

FSF er fornøyd med at løpende pensjoner i folketrygden for 2021 justeres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Dette er i henhold til tidligere krav til trygdeoppgjør og i henhold til Stortingets vedtak av 16. februar i år.

Vårt primære krav er fortsatt at all form for underregulering av alderspensjoner fjernes. Vi mener at pensjonistene skal ha samme utvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter.

Forsvarets seniorforbund opprettholdt sitt krav om at pensjoner under utbetaling skal gjennomføres i henhold til lov og forskrift og ikke være gjenstand for forhandlinger. Tjenestepensjon og alderspensjon må basere seg på opptjente rettigheter gjennom et langt yrkesaktivt liv. Det skal lønne seg å være i jobb.

Det er uakseptabelt å gi en pensjonistorganisasjon forhandlingsrett og å skulle være talsmann på vegne av alle pensjonister. Etter FSF mening er det brudd på nåværende prosedyrer.

Trygdeoppgjøret i år innebærer at alderspensjonen fra folketrygden under utbetaling får en økning på 4,99 % fra 1. mai, mens en årlig økning blir på 3,58 %. I tillegg ligger det inne en kompensasjon for trygdeoppgjøret i 2020 som om reguleringen ble gjennomført med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten.

Dokumenter

Penger (foto-Tom S).jpg