Arbeids- og sosialdepartementet har invitert til trygdedrøftinger 1. sep 20, kl 14:00 og 2,. sep 20, kl 10:30

FSF krever at underregulering av alderspensjoner fjernes. Subsidiært at den gjennomføres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering om et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødvendig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen. Dersom Regjeringen står fast på denne modellen, henstiller FSF Regjeringen om å supplere modellen med en sikringsmekanisme som vil motvirke særlig lav regulering.

Forsvarets seniorforbund forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

Dokumenter

2020-09-01 Jan-Erik og Pavo under forberedelsene til trygdedrøftingene.jpg

Aktivitetskalender