Pensjonsopptjening ved tjeneste i utlandet før 2009?

Du bør sjekke din pensjonsopptjening i folketrygden dersom du har gjort tjeneste i utlandet før 2009

Etter at mange medlemmer har henvendt seg til forbundet for å få hjelp til å finne ut hva de får i pensjon ved 67 år, eller ved uttak ved 62 år, ville jeg selv finne ut hva jeg hadde i pensjonsopptjening. Jeg gikk inn på NAV ”Din pensjon” . Her logget jeg inn i Din pensjon og fikk da opp min personlige side og kunne da se hva jeg hadde opptjent i pensjon hvert år. Alt vel og bra. Jeg reagerte imidlertid på tre år hvor jeg hadde et betydelig lavere pensjonsgivende inntekt (pensjonspoeng) enn årene foran og bak. Jeg diskuterte det jeg hadde funnet ut med nestleder Karl O Bogevold uten at vi fant en naturlig forklaring på hoppet i pensjonspoengene, og konkluderte med at registreringene var feil. De årene det gjaldt var år hvor jeg enten deployerte til eller fra Peacetime Establishment (PE) stilling i NATO. Disse årene har jeg levert selvangivelser til to institusjoner, både lokalt skattekontor og Skatt Øst/utland.  Skatteoppgjøret fra hver institusjon angir et pensjonspoeng for hvert oppgjør. Det lokale skattekontoret mitt forstod ikke hvorfor ikke alt var lagt inn i min pensjonsopptjening. For øvrig hadde skattekontoret kun opplysninger om mine skatteoppgjør 10 år tilbake. Løsningen ble å kontakte Skatt Øst/utland. Her fikk jeg forklaring og hjelp: Frem til 2009 klarte ikke NAV å forholde seg til to skatteoppgjør for ett og samme år, derfor ble bare ett oppgjør registrert. De som har vært deployert i PE stillinger etter 2009 har fått riktig pensjonsgivende inntekt registrert. Min sak er nå ryddet opp og jeg er registrert med den riktige opptjening. Hadde dette ikke blitt rettet ville jeg ha fått for lav pensjon i folketrygden. Dersom jeg vil ta ut folketrygd fra 62 år, ville denne feilen innebære for lav pensjon resten av livet. Hvis jeg derimot venter jeg til jeg blir 67 år vil feilen imidlertid ikke bli merkbar da jeg er født før 1959 og derfor har en garanti på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Har du sjekket din pensjonsopptjening?     Er nå tiden inne for å gjøre det? Hvorfor vente til du er 67 år? Har du problem med å få oversikt over dine pensjonspoeng eller ikke får gode svar fra NAV , kontakt Forsvarets seniorforbund. Geir Anda Leder Forsvarets seniorforbund

 

Geir Anda
Leder
Forsvarets seniorforbund