Tidligere befal kan ha rett til pensjon

Etter en rettskraftig dom søker nå Statens pensjonskasse midlertidig ansatt befal fra femtitallet som kan ha opparbeidet seg pensjon.