Statsbudsjettet 2025 – det tredje møte med Regjeringen

23. april 2024

Det reviderte budsjett som legges frem 14. mai vil være stramt og med prioritet til Forsvaret og fokus på å få ned prisveksten og rentenivået, sa statsråd Tonje Brenna i dagens møte med seniororganisasjonene.

Møtet ble innledet med en orientering av statssekretær Karl Kristian Bekeng (helse- og omsorgsdepartementet) om St.meld 9 angående «Nasjonal helse- og samhandlingssplan 2024 – 2027. Stortingsmeldingen dekker både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Statssekretæren redegjorde for 3 hovedutfordringer i tiden fremover innenfor helsesektoren:

 • Personell og mangel på arbeidskraft
 • Sammenheng i helsetjenesten må bli bedre; spesialisthelsetjenesten vs den kommunale helsetjeneste og
 • Likeverdig tilgang til helsetjenestene.

Statssekretæren skisserte 6 grep/tiltak som må på plass:

 • Ny finansieringsordning av sykehusene
 • Organisering av:
  • Svangerskap/fødsel- og barseltj
  • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Personell
  • Rekruttere og beholde for å sikre gode helsetjenester
  • Fagarbeiderløft blant helsefagarbeidere (livslang læring)
  • Oppgavedeling og spesialisering
 • En forenkling og tydeliggjøring av lover og regler
 • Ny strategi for digitalisering av helse- og omsorgstjenestene
 • En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste.

Seniororganisasjonene kom med innspill og kommenterte det som ble sagt. Følgende forhold ble berørt:

 • En stram og bekymringsfull kommuneøkonomi
 • Deltidsproblematikk i den kommunale helsetjenesten
 • Underskudd på sykehjemsplasser og
 • Utfordringene med likeverdig tilgang på helsetjenestene.

Det fjerde og siste møte angående statsbudsjettet for 2025 gjennomføres 11. juni.

2024.04.23 Statsbudsjettet 2025 - statsråd T Brenna (foto PAVo).jpg

Aktivitetskalender