Statsbudsjettet 2025 - Møte nr 1

27. september 2023

Tir 26. sep møtte FSF, ved leder Jan Erik Thoresen og nestleder Per Anders Volden, regjeringen ved statsråd Marte Mjøs Persen (AID) angående statsbudsjettet for 2025.

Dette var det første møtet i en rekke på fire. Statsråden innledet møtet med å si at budsjettet for 2025 vil bli stramt og regjeringen vil fortsatt ha fokus på blant annet sikkerhet og beredskap. Folketrygdens utgifter fortsetter å øke og regjeringen er derfor nødt til å foreta harde prioriteringer. Vi fikk deretter en orientering av statssekr Ellen Rønning-Arnesen fra helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Hun redegjorde for en opptrappingsplan for psykisk helse, som har en planperiode på 10 år og en økonomisk ramme på 3 mrd kr. Fokus er på god helse og livskvalitet og at det skal gjelde for hele befolkningen. Denne planen og "bo trygt hjemmereformen" ligger nå til behandling i Stortinget.

Statssekr Gunn Karin Gjul fra kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) redegjorde for 3 områder som KDD arbeider med (boligomr/bostøtte, digital kompetanse/inkludering og tillitsreformen). Avslutningsvis fikk vi en meget god orientering fra AID ved Maren L Eilertsen angående pensjonistenes levekårssituasjon. Antall minstepensjonister er synkende og det er bra. Statsråd Marte Mjøs Persen avsluttet og takket for et godt møte. Hun er åpen for nye innspill og tema for de kommende møter. Neste møte med regjeringen er 12. desember.

2023.09.26 Statsråd MMP_statssekr.jpg