Statsbudsjettet 2025

19. desember 2023

En smilende og offensiv statsråd møtte seniororganisasjonene i det andre møtet i forbindelse med innspill og krav til statsbudsjettet for 2025.

Statsråd Tonje Brenna innledet med å si at seniororganisasjonene er langt fremme når det gjelder innspill til de årlige statsbudsjetter. I går behandlet Stortinget statsbudsjettet for 2024. I dag er jeg i møte med dere angående budsjettet for 2025, sa statsråden. Dere er langt fremme!

De 4 seniororganisasjonene som møter regjeringen, er i stort opptatt av de samme sakene. Det være seg å bevare verdien av våre pensjoner, at helse- og omsorgstilbudet for eldregenerasjonen gir verdighet livet ut, og at de kulturelle, sosiale og velferdsmessige aktivitetene i den enkelte kommune engasjerer og bidrar til at vi alle har en meningsfylt livsfase.

Dagens møte med regjeringen var oppløftende. Leder Jan Erik Thoresen presenterte forbundets krav til statsbudsjettet for 2025 for statsråd Tonje Brenna (Arbeids- og inkluderingsminister).

Han satte søkelyset på tre områder som er meget viktig for Forsvarets seniorforbund:

  • Kommuneøkonomien må styrkes. Kvaliteten på de kommunale tjenester må ikke være avhengig av kommuneøkonomi og kommunale prioriteringer. Eldreomsorgen skal ikke være en salderingspost i statsbudsjettene.
  • FSF krever at det bevilges penger til bygging av egne sykehjem/avdelinger for personer med demens i kommunene. Vi blir stadig flere eldre, og det er bra. Utfordringen er at det også blir flere personer som blir rammet av demens. Dette må det settes søkelys på.
  • Vi krever også lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. Regelverkene er ikke harmonisert. Skal vi jobbe lengre, må vi ha et regelverk som ivaretar dette forholdet.

Statsråden la også merke til og kommenterte vårt krav om lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. Dette kravet vil delvis bli fulgt opp i den kommende stortingsmeldingen, sa Statsråden.

Statsråden avsluttet møtet med å si at hun ønsket et godt samarbeide med seniororganisasjonene i fremtiden, slik at vi kan ha innflytelse på utarbeidelse av de årlige statsbudsjetter. Hun sa at alle arbeidsgivere må være bevisste på å beholde sine seniorer lengre i fremtiden. Når det gjelder «samordningsfella» (som gjelder årskullene 1944 – 53), noe som flere av organisasjonene har tatt opp, så er det ikke flertall på Stortinget for å endre på dette forholdet.  

Neste møte med Regjeringen angående statsbudsjettet for 2025 er 23. april 2024. 

Dokumenter

2023.12.19 Statsråden_JET.jpg

Aktivitetskalender