Statsbudsjettet 2024 - møte nr 3

28. april 2023

Ingen lovnader fra statsråd Marte Mjøs Persen i forbindelse med dagens møte som gjelder statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 vil bli stramt, sa statsråden. Forsvar, sikkerhet og beredskap vil være prioriterte områder for Regjeringen.

Statsråden takket forbundene og organisasjonene for mange og gode forslag. Hun sa at Regjeringens eldrepolitikk er forankret i pensjonistenes ønsker og behov. Regjeringen er innstilt på å innfri noen av kravene, men hun kunne ikke være mer presis.

I forkant av møtet hadde vi en orientering om «Bo trygt hjemme reformen». Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, refererte til Hurdalsplattformen hvor det er sagt fra Regjeringens side at det skal være trygt å bo lenge hjemme for de som kan. Vi er nødt til å skape gode og levende lokalsamfunn, sa statssekretæren. Vi lever lengre og dermed får vi flere eldre og det er bra! Hun var også innom utfordringer ift personer med demens og manglende boligtilbud for de med funksjonsnedsettelse. Hun avsluttet med å referere til 4 innsatsområder i reformen:

  • Levende lokalsamfunn
  • Boligtilpasning og planlegging
  • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • Trygghet for brukere og støtte til pårørende.

Leder FSF, Jan Erik Thoresen, kommenterte hennes orientering ift 2 krav Forsvarets seniorforbund har ifm statsbudsjettet for 2024;

  • Manglende kompetanseheving av eldrerådene i både fylker og kommuner
  • Manglende bevilgninger og økonomi til bygging av institusjonsboliger og nedleggelse av sykehus i distriktene. Han nevnte som eksempel at en evt nedleggelse av akutten i Kirkenes kan få store konsekvenser for de som bor i Øst-Finnmark.

Neste møte angående statsbudsjettet for 2024 er 8. juni.

2023.04.28 Statsråd MMP.jpg