Statsbudsjettet 2023 – Pensjonistene er ikke en prioritert gruppe

Forsvarets seniorforbund er skuffet over Regjeringens manglende satsing på de eldre i det foreslåtte statsbudsjettet for 2023. Regjeringen la frem et stramt budsjettforslag torsdag 6. oktober. Når nødvendigheter som strøm, mat og drivstoff har blitt vesentlig dyrere, vil dette budsjettet treffe mange pensjonister hardt i tiden fremover.

Regjeringen foreslår å bevilge 289,3 milliarder kroner til alderspensjon i 2023. Det er en økning på 7,5 % eller 20,1 milliarder kroner i forhold til 2022. Antall pensjonister vil utgjøre ca 1.030.000 personer. Vi vet at alderspensjonen reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Det innebærer at kjøpekraften til pensjonistene, slik situasjonen er, svekkes. Som nevnt i tidligere møter med Regjeringen, foreslås eldreombudet lagt ned i løpet av 2023. Dette er FSF sterkt uenig i. Argumentasjonen til Regjeringen i denne saken er meget tynn. Skattefradraget for pensjonsinntekt økes. Det kan innebære at flere pensjonister får en lettelse i skatten neste år (ca 1.000 kr). Formueskatten vil imidlertid øke og det innebærer at flere formuende pensjonister får skatteskjerpelser. Egenandelene økes med 3 % for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk og lab/røntgen. Regjeringen foreslår også å øke den prosentvise egenbetalingen til 50 % for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Egenandelstaket på frikort foreslås øket fra 2.921 kr til 3.040 kr for 2023.

Positive saker. Fastlegeordningen foreslås styrket med 690 millioner kr. Eldrerådsopplæringen vil bli styrket med 5 millioner kr. Dette har vært en viktig sak for FSF i flere statsbudsjett. FSF er glad for at Regjeringen har satt søkelys på dette området.  

Statsbudsjettet for 2023 skal nå behandles i Stortinget og behandles i plenum 24. november.

Penger (foto-Tom S).jpg