Statsbudsjettet 2023 – Drøftingsretten opprettholdes - En seier til Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund sitt innspill og krav til Statsbudsjettet for 2023 i dag ga umiddelbare resultater. Vi har blant annet fått gjennomslag for at drøftingsretten opprettholdes angående gjennomføring av trygdeoppgjøret. Dette er FSF meget godt fornøyd med.  

Dagens digitale møte med Regjeringen var oppløftende. Leder Jan Erik Thoresen presenterte forbundets krav til Statsbudsjettet for 2023 for statsråd Hadia Tajik (Arbeids- og inkluderingsminister).

I sin innledning til møtet slo Statsråden fast at drøftingsretten angående gjennomføring av trygdeoppgjøret videreføres som i dag. Pensjonistforbundet har krevd forhandlingsrett med Regjeringen angående trygdeoppgjøret og at de skal representere de andre pensjonistorganisasjonene. Dette har FSF vært uenig i. Det er uakseptabelt å gi en pensjonistorganisasjon forhandlingsrett og talsmann på vegne av alle pensjonister. FSF er derfor meget godt fornøyd med at Statsråden slo fast dette forhold allerede i sin innledning – drøftingsretten videreføres.

Videre er forbundet meget godt fornøyd med at Statsråden slo fast at antall møter med Regjeringen og respektive departementer økes fra 2 til 4 i løpet av året. I tillegg kommer gjennomføringen av trygdeoppgjøret som eget treffpunkt. Dette har vært et krav fra FSF i flere år. Vi er derfor meget godt fornøyde med at vi har fått gjennomslag for dette kravet.

Statsråden la også merke til og kommenterte vårt krav om lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. Dette kravet vil bli fulgt opp etter pensjonsutvalgets rapport som kommer i mars 2022, sa Statsråden.

Jan Erik Thoresen presiserte overfor Statsråden FSFs syn angående underreguleringen. Vårt krav er at pensjonistene skal få tilsvarende andel av kjøpekraftsutviklingen som de yrkesaktive. Forhold som levealdersjustering og avkortning av pensjonenes lønnsvekst sammenlignet med de yrkesaktives lønnsvekst, fører til at pensjonistene får sin kjøpekraft svekket i forhold til de yrkesaktive. FSF har i flere år gitt uttrykk for at dette er en uheldig utvikling som på lengre sikt vil gjøre gapet mellom de årlige pensjoner og de yrkesaktives lønnsutvikling større og større. FSF er imidlertid godt fornøyd med at Regjeringen har operasjonalisert underreguleringen til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Thoresen avsluttet sitt innlegg med å si at i tillegg til de innleverte krav til statsbudsjettet for 2023 vil FSF presisere at Regjeringen må endre systemet for strømpriser i Norge. Det systemet vi har nå, gir for stor uforutsigbarhet og med alt for store utgifter for forbrukerne, og enorme inntekter for Staten. Det mener vi er feil.

Statsråden avsluttet møtet med å si at hun ønsket et godt samarbeide med seniororganisasjonene i fremtiden, slik at dere kan ha innflytelse på utarbeidelse av de årlige statsbudsjetter. En utførlig artikkel angående Statsbudsjettet for 2023 vil komme i Medlemskontakt nr 1/2022.

2021.12.17 Hadia Tajik_1.jpg