Møte med Regjeringen

Regjeringen foreslår å legge ned Eldreombudet i 2023. Dette er ikke Forsvarets seniorforbund enig i. 

Forsvarets seniorforbunds leder Jan Erik Thoresen har i dag vært i møte med regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Statsråd Marte Mjøs Persen åpnet møtet med å kommentere møteporteføljen, at vi fra høsten skal bruke tiden fra september 2022 til mai 2023 til å diskutere gjennom kravene fra organisasjonene og å følge disse opp. Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommenterte alle FSFs krav. Det vil være krevende prioriteringer for å følge opp kravene. Pensjonsutvalgets rapport vil bli sendt ut på høring, og kravene vil bli fulgt opp i hht til denne. FSF fremmet krav om at eldreombudet måtte videreføres. Eldreombudet er ikke en prioritert sak fra Regjeringens side og Regjeringen vil derfor foreslå å legge ned Eldreombudet i 2023. 

 

To avtaler ble signert av organisasjonene under møtet: avtalen om møter om statsbudsjettet for pensjonister, og avtalen som regulerer pensjonene (trygdeoppgjøret). 

23951247-9959-4523-B51D-24BF41778040.jpeg

Aktivitetskalender