Statsbudsjettet

Det blir skattelettelse neste år. De som tjener mellom 300 000 og 600 000 kroner kan grovt sett regne med kroner 300 mer å rutte med. Tjener du 600 000 kroner, men under 750 000 kroner øker beløpet til 400 kroner.

Skattelettelsen skjer ved at alminnelig skattesats settes ned med 1 poeng fra 24 til 23 prosent. Formuesskattens satser holdes uendret, men verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler øker fra 10 til 20 prosent. Altså en liten lettelse i formuesskatten for den som måtte ha mange aksjer.

Ettersom regjeringen forventer en økning i arbeidstagernes lønninger på ca 3 prosent i 2018, kan det vanke en liten hevning også av pensjonene. Men merk: Minus 0,75 prosent!

Ved at den laveste momssatsen økes fra 10 prosent til 12, blir en del tjenester dyrere. Først og fremst gjelder dette transport, overnatting, idrettsarrangementer, kultur og underholdning. Går du mye i teater og opera, samt følger fotballkamper i eliteserien, vil du merke det – kanskje et par hundrelapper. Dermed røk skattelettelsen.

Regjeringen foreslår også å fjerne skatteklasse to, noe som vil kunne ramme husholdninger der den ene part har liten eller ingen inntekt og den andre en relativt god inntekt. Ideen er å presse flere, fortrinnsvis, kvinner ut i arbeidslivet. Tapet for en husholdning kan bli opp mot 12 000 kroner. Sannsynligheten for at regjeringen får gjennomslagfor forslaget er imidlertid liten. Kristelig Folkeparti er imot.

Planlegger du anskaffelse av en ny Tesla over to tonn, har du en skuffelse i vente. Kroner 70 000 i avgift. Ikke rart at landets milliardærer raser. Hittil har de vært forskånet for alle avgifter og kunnet glede seg over en lang rekke gratisgoder – som de beholder.

Men husk: Regjeringen er en mindretallsregjering. Hva Stortingsflertallet kommer frem, vet vi ikke før om et par måneder. Det blir sikkert livlig. Ikke fordi det er mye å strides om, men politikk er politikk – og markeringsbehovet krever adrenalin og harde ord!

Penger (foto-Tom S).jpg