Sjefsskifte Fredriksten festning 29. februar 2024.

Ca 50 innbudte gjester var tilstede under sjefsskifte på Fredriksten festning. Avtroppende kommandant oberstløytnant Magne Rannestad som har hatt stillingen i 5 år og påtroppende kommandant major Åsmund Hanevik er begge medlemmer av FSF.
Seremonien ble ledet av kommandør Erik Bøe, kommandant Bergenhus festning. Innsettingen ble avsluttet med 7-skudds salutt for ny kommandant.
Strålende musikk av blåsekvintett fra Forsvarets stabsmusikkorps bidro til å gjøre dette til en flott seremoni.
Etter seremonien var gjestene invitert til lunch. Her var det takketaler og velkomsttaler fra blant annet sjef Forsvarsbygg, kommunedirektør i Halden, Fredriksten venner og nødetatene i Halden. Alle uttrykte stor takk for uvurderlig innsats fra Magne og ønsket Åsmund lykke til med jobben.

Fra Tista.JPG
Påtroppende.jpg
Avtroppende 2.jpg