Rettelse til artikkel i Medlemskontakt nr 3/2018

Vi beklager at det på side 26 i Medlemskontakt nr 3/2018, under «Nytt fra forbundskontoret», er satt inn feil artikkel om tannhelsetjeneste for eldre.

Det er, etter «Lov om tannhelsetjenesten», fylkeskommunen som har ansvar for Den offentlige tannhelsetjenesten.

Generelt er reglene slik når det gjelder tannbehandling for eldre:

·       De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter.

·       Følgende får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten:

o   Eldre, uføre og kronisk syke med minst 3 måneder opphold i sykehjem, aldershjem, sykehus eller lignende behandlingsinstitusjoner

o   Personer som har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang pr. uke i tre måneder eller mer

·       Har du finansielle utfordringer, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Forside MK 3-2018.jpg

Aktivitetskalender