Pensjonsavtalen

01. mars 2024

Forsvarets seniorforbund er godt fornøyd med at pensjonsavtalen er kommet på plass. Dette innebærer (fakta):

1. Aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet.

2. "Sliterordning" i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til.

3. Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense gjeninnføres ikke. Hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense, samt hvilke aldersgrenser som skal gjelde, avklares i egen prosess.

4. Aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år, i tråd med aldersgrensen for ansatte i privat sektor.

5. Alderspensjon til uføre styrkes.

6. Pensjonssystemet skal evalueres om lag hvert tiende år for å følge med på utviklingen i både den sosiale og den økonomiske bærekraften (Kilde: NTB).

Endringene betyr at man beholder retten til sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger like lenge som det er forventet at man står i jobb. Dette er FSF meget godt fornøyd med. FSF har i flere statsbudsjett hatt krav om lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. Regelverkene har ikke vært harmonisert. Skal vi jobbe lengre, må vi ha regelverk som ivaretar dette forholdet. Nå er dette på plass.

FSF er også meget godt fornøyd med at aldersgrensen i staten er øket fra 70 til 72 år. Skikkethet i jobbsammenheng bør ikke knyttes til et alderstrinn, dette er diskriminerende overfor eldre som fortsatt ut fra sine kvalifikasjoner er i stand til å fylle stillingens krav (ref vårt eldrepolitiske dokument).

Se artikkel fra NRK - klikk på denne lenken: Sju partier i pensjonsavtale – folk må jobbe lenger – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Penger1_foto Iren Isfeldt FSF.JPG