Nye pensjonsregler

30. august 2023

Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere ble inngått mellom regjeringen og partene i offentlig sektor fredag 25. august.

Den nye avtalen tar hensyn til at nordmenn lever lenger og derfor må jobbe lenger, men samtidig at grupper med særaldersgrenser går av tidlig. Avtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Regjeringen og de øvrige partene er enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved aldersgrensene. Denne prosessen skal avsluttes innen 1. juli 2024.

Avtalen innebærer blant annet at 66 % av sluttlønnen i tidligpensjon er videreført. Tidligpensjon er tiden fra særaldersgrensen på 60 år og frem til samkjøringen med folketrygden ved 67 år. Det er videre innført et særalderspåslag på 7,7 % for de med særaldersgrense på 60 år. Avtalen innebærer videre at 85-årsregelen gradvis fases ut fom 1970 kullet tom 1972 kullet.

FSF vil komme tilbake til hva avtalen innebærer/betyr for våre medlemmer i kommende artikler i MK/info fra forbundskontoret. Se hele avtalen her: 00206BBAB28A230825084239 (regjeringen.no).

Dokumenter

2022.05.13 Statsråd Marte Mjøs Persen.jpg