Nye ordninger for pensjonssparing og høyere minstefradrag fra 1.november!

 

Fra 1. november innføres en ny ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing. Den øvre grensen for årlig sparing er satt til kroner 40 000 og utbetalingene skal kun skattlegges som alminnelig inntekt. Innestående beløp vil være unntatt for formuesskatt og er bundet til du fyller 62 år. Skattefradraget er 24 prosent, det samme som den fremtidige skatten. Ved maksimalt sparebeløp oppnår du en direkte skattefordel på kroner 9400 pr. år.

Ordningen erstatter skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS), som aldri ble noen suksess. Slik den var utformet kunne man spare inntil kroner 15 000 pr. år med fradrag i alminnelig inntekt. Ordningen var ugunstig da det kun ble gitt fradrag i alminnelig inntekt, mens utbetalingene ble skattlagt som personinntekt med trygdeavgift og toppskatt, det vil si en skatt på 40 prosent. Følgelig var det få som benyttet seg av ordningen. Med den nye ordningen for pensjonssparing vil gjeldende IPS-avtaler bli stengt for nye innskudd. Man får ikke anledning til å flytte midler fra en IPS-avtale til den nye ordningen.

Kun 3 av 10 nordmenn sparer til pensjon i følge undersøkelser foretatt av bankene. De fleste sparer i bolig, noe som er risikabelt hvis det kommer en radikal korreksjon i boligprisene. Det er altså gode grunner til å legge seg opp en finanskapital i tillegg. Nyordningen bør fungere som et nyttig incitament!

Hvordan ser den nye pensjonssparingen ut?

  • 40.000 kroner kan spares årlig med fradrag i alminnelig inntekt.
  • Uttak beskattes som alminnelig inntekt (i 2017 er det 24 prosent)
  • Det er ikke formuesskatt på pensjonssparingen.
  • Må være 18 år for å spare og kan spare inntil fylt 75 år.
  • Pensjon kan tidligst tas ut fra fylte 62 år og minst til fylte 77 år.
  • Pensjonen må utbetales i et fast antall år (minimum 10 år).

Andre utspill fra regjeringen går ut på at pensjonsavtaler for selvstendige næringsdrivende økes fra inntil 4 prosent av beregnet personinntekt mellom 1 G og 12 G, til 6 prosent.

Minstefradraget økes

En ytterligere gladnyhet for pensjonister er forslaget om å øke satsen for minstefradraget i pensjonen fra 29 prosent til 31 prosent samt å forhøye den øvre grensen fra 75 00 kroner til 81 200 kroner i 2017. For de fleste pensjonister vil det innebære en hyggelig skattelettelse på inntil kroner 1488.

Penger (foto-Tom S).jpg

Aktivitetskalender