Ny offentlig tjenestepensjon - hva kan vi vente?

Staten har utredet nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som er født i 1954 og senere.  Målet er at de offentlige tjenestepensjonene skal bli likere de private for å skape større mobilitet mellom privat og offentlig ansettelse - og for å spare det offentlige for utgifter.

Trofast overfor mandatet har utredningen ikke vurdert hvor høye ytelser de nye ordningene skal gi. Arbeidet har dessuten vært begrenset til pensjonsordninger for personer med aldersgrense 70 år, ikke ordninger for personer med særaldersgrenser. Man må likevel regne med at konklusjonene vil få konsekvenser for alle offentlige pensjoner.

Se vedlegget for å lese mer.

Dokumenter

Løve.jpg

Aktivitetskalender