Bruk av pensjonister i videre arbeid med modernisering og effektivisering av Forsvaret

Forsvarets seniorforbund hadde i dag et møte med leder for strategisk HR i Forsvarsstaben, oberst Terje Hanssen. FST ønsker å bruke forbundet som kontaktledd mot pensjonister som innehar kompetanse til å støtte Forsvaret i enkelte tidsbegrensede prosjekter. Forsvaret vil melde inn konkrete behov i nærmeste framtid og vi vil formidle behovet gjennom egnede kanaler. Avlønning vil være «pensjonistvilkår»

2022-01-26 Møte med FST.jpg