Møte FSF Ingeniørvåpnet

09. januar 2020

Jan Erik Thoresen, leder FSF, besøkte FSF Ingeniørvåpnet 8/1 på Hallingmessa på Helgelandsmoen.

I overkant av 50 medlemmer deltok på møtet som startet med snitter, kaffe og kaker. Hans orientering hadde fokus på rekruttering og FSF sine krav til statsbudsjettet for 2021. Høydepunktet var utdeling av Forsvarets seniorforbunds plakett til Inger og Odd F tangen. De har vært reisekomite for FSF Ringerike/Hole og Ingeniørvåpnet gjennom 13 år. På en særdeles profesjonell måte har de gjennomført og ledet ca 70 turer for avdelingene i inn- og utland.
Forbundskontoret takker FSF Ingeniørvåpnet for et meget godt opplegg og gjennomføring.
 

2020.01.08 FSF ING_utdeling plakett (1).jpg

Aktivitetskalender