Landsstyremøte nr 3/2018

25. september 2018

Landstyremøte nr 3/2018 ble gjennomført på Akershus festning 24. - 25. september. 

Det var mange og gode diskusjoner på viktige saker for våre medlemmer. Forbundskontoret fikk klare og gode føringer fra landsstyret for det videre arbeid frem mot neste møte. Følgende saker hadde fokus og var oppe til diskusjon/vurdering:

  • Gjennomgang av trygdedrøftingene 2018 - resultat og erfaringer
  • Forberedelse og innspill til statsbudsjettet for 2020
  • Gjennomgang av erfaringsrapport i forbindelse med lederkonferansen 2018
  • Status innføring av GDPR
  • Rekruttering og medlemspleie - oppfølging av tiltak fra lederkonferansen 2018
  • Oppdatering av retningslinjer for hedersbevisninger
  • Landsmøte 2019 gjennomføres i tiden 6. - 8. mai på Quality Hotel Strand Gjøvik.

Referat fra LM 3/18 vil bli lagt ut i Styreweb. 

LSM 3_18_1.jpg