Landsstyremøte nr 2/2019 - Akershus festning i tiden 18. - 19. mars

19. mars 2019

Landsstyremøte nr 2/2019 ble gjennomført i FSF sine lokaler på Akershus festning. Det har vært et godt og konstruktivt møte, med mange og gode diskusjoner.

Saker som blant annet har vært oppe til behandling på dette landsstyremøte:

  • Status rekruttering, tilgang og avgang av medlemmer
  • Forberedelser til landsmøtet med gjennomgang og behandling av innkomne saker fra avdelingene
  • Motivere medlemmer til å ta verv i avdelingene
  • Gjennomgang av «Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre
  • Motivere medlemmer til å ta verv i de kommunale- og fylkeskommunale eldrerådene.

Rekruttering er et arbeid som er både omfangsrikt og tidkrevende, og som involverer alle, både sentralt og lokalt. Det må fortsatt fokuseres både på nyrekruttering og beholde de medlemmene vi har. Medlemsutviklingen hittil i 2019 viser en svak nedgang, men bedre enn for samme periode i 2018. Det er gledelig.

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg med flere nye kommuner og fylker/regioner. I den forbindelse skal det på plass/etableres nye eldreråd både i den enkelte kommune og i fylkene. Eldrerådene er viktige for å sikre innflytelse på de politiske beslutninger. Vi er representert en del steder både kommunalt og fylkeskommunalt. Vi kan imidlertid få en større representasjon. FSF trenger flere medlemmer som involverer seg i styre og stell kommunalt og regionalt, for å hevde vårt og våre medlemmers syn.

Landsmøtet gjennomføres i tiden 6. – 8. mai. Planleggingen av landsmøtet er i rute. Det er mange viktige saker som skal behandles.

Landsstyremedlemmene deltok også på et foredrag i Oslo militære samfunn mandag kveld. Sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen, redegjorde for status i Hæren og hvilken retning og utvikling Hæren må gjøre i fremtiden. Hærsjefen var meget tydelig og klar i sin tale. Han mener at Norge ikke innfrir lovnadene vi har gitt NATO når det kommer til eget forsvar. Hærsjefen ønsker å etablere en egen brigade i Sør-Norge, i tillegg til Brigaden i Nord-Norge. Med en brigade i sør kan vi ha en hurtig reaksjonsstyrke i hver landsdel.

LSM 2_19_2.jpg