Landsstyremøte nr 1/2018 - Akershus festning 12. – 13. mars

14. mars 2018

Årets første landsstyremøte i FSF ble gjennomført på Akershus festning.

Landsstyremøtet var godt og konstruktivt, med mange og gode diskusjoner. Av saker som var oppe til behandling kan nevnes:

·       Suppleringsvalg av ny forbundssekretær (Iren Isfeldt fra 1. mai) og organisasjonssekretær (Tom Schrøder fra 12. mars)

·       Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2017

·       Krav til Statsbudsjettet for 2019

·       Status for planlegging av Lederkonferansen på Sanner hotell (Gran på Hadeland) 2. - 4. mai

·       Oppdateringer fra Rekrutteringskomitéen, Organisasjons- og vedtektsutvalget og Strategi- og handlingsplanutvalget

·       Status i arbeidet med etablering av forsikringsordning for forbundets aktiviteter sentralt og lokalt

·       Fastsetting av tidspunkt for forbundets landsmøte i 2019.

 

Emnet «Rekruttering» var viet mye tid, og vil være hovedfokus på den kommende ledersamlingen i mai. Dette er et arbeide som er både omfangsrikt og tidkrevende, og som involverer alle, både sentralt og lokalt.

Det ble besluttet at Landsmøtet i 2019 skal arrangeres 6. - 8. mai. Arrangementskomité utnevnes i september 2018.

akf-vinter.jpg