Krigens skjebner av Ross Kolby

Stemningsfullt, interessant og flott medlemsmøte for FSF Drammen på Akershus festning mandag kveld (23. okt) med maleren, forfatteren og skuespilleren Ross Kolby.

Ross Kolby tok oss tilbake til andre verdenskrig og hva som blant annet skjedde på Akershus festning i perioden 1940 - 1945 under tittelen "Krigens skjebner". Han fortalte om prisen menneskene betalte da det norske demokratiet falt, og kampen de førte for igjen å bli et fritt land. Ross Kolby hadde en formidabel fortellerevne og ledet oss gjennom historien på en særdeles god måte. På 7 stasjoner inne på festningen ledet han oss igjennom historien;

Stasjon 1: Angrepet/overfallet på Norge 9. april 1940. Adolf Hitlers tropper invaderer Norge i "Operasjon Weserübung" med fokus på senkningen av Blücher ved Oscarsborg festning.

Stasjon 2: Deportasjon av jødene. Den 26. november 1942 legger det tyske lasteskipet Donau fra Akershus kai med 532 norske jøder ombord. De to første årene av krigen levde jødene nokså trygt i Norge. Fra januar 1942 strammet Hitlers reichskommissar i Norge, Josef Terboven, grepet. Jødene ble registrert og mange ble arrestert. Det norske Holocaust var et faktum. Av de 773 norske jødene som ble deportert, kom kun 34 tilbake i live etter krigen.

Stasjon 3: Pellegruppa flykter. 10. februar 1945 flyktet fire motstandsfolk fra den kommunistiske Pellegruppa fra Gestapos fengsel på Akershus festning. Den norske motstandskampen utkjempes av kvinner og menn på tvers av politisk ståsted. Både flukten og begynnelsen på den kalde krigen i 1948 fikk store konsekvenser for de kommunistiske sabotørene.

Stasjon 4: Statsakten - Vidkun Quisling blir ministerpresident. 1. februar 1942 skal Quisling tilsynelatende få mer makt i Norge som ministerpresident. Quisling håpet på nye tider, men det viste seg at Hitler hadde andre planer.

Stasjon 5: Represalier og Nazistenes hevn. 9. februar 1945 ble 28 nordmenn skutt på Akershus festning som hevn og represalie for en Milorg-aksjon dagen før. Motstanden de siste tre årene av krigen hadde vært effektiv og ført til store problemer for de tyske okkupantene. Motstanden kostet og Gestapo gjennomførte represalier med flere dødsdommer for å avskrekke norsk motstandsinnsats.

Statsjon 6: Oppgjørets time - Vidkun Quisling henrettes. 23. oktober 1945 kl 0240 spennes Vidkun Quisling fast i skyteskuret på Akershus festning og henrettes. Han besøkte Adolf Hitler 11 ganger fra høsten 1939 og til slutten av krigen. Quislings svik er så stort at navnet hans er blitt et synonym til ordet "forræder".

Stasjon 7: Freden og kongefamiliens hjemkomst. 7. juni 1945 setter Kong Haakon VII endelig foten på norsk jord etter fem år på flukt med base i London. Mer en 400.000 personer hadde møtt opp på Rådhusplassen i Oslo for å se majesteten gå i land.

Dersom du er interessert, kan du se "Krigens skjebner" her: TV-dokumentaren - Krigens skjebner

2023.10.23 Ross Kolby_1.jpg

Aktivitetskalender