Koronaviruset og informasjon fra Statens pensjonskasse og NAV - oppdatering per 30. mars

Informasjon fra SPK omhandler boliglån og renten, permitteringer og permisjon samt yrkesskadeforsikring. Informasjonen fra NAV sier noe om pensjonister som blir bedt om å jobbe ekstra, alderspensjon og leveattester 2020.

Akershus festning_belyst.jpg

Aktivitetskalender