FSF ber alle medlemmer om å lytte til og følge rådene fra myndighetene.

Forbundskontoret har tatt statsministerens råd til følge, og har nå hjemmekontor, for å unngå offentlig transport. Vi kan alle nås på mail og mobil, og er i fullt arbeid hele uken.

Pr nå ser det ut til at Corona viruset sprer seg uten at myndighetene har helt kontroll på smittekildene. Det betyr slik jeg tolker det, at tiltak mot spredning etter hvert vil bli mer omfattende. For oss seniorer er det viktig å ta alle råd fra myndighetene alvorlig. Vi vet ikke alt om dette viruset, men vi vet at det kan være farlig for den eldre delen av befolkningen. Derfor ber jeg alle lokale ledere vurdere om aktiviteter dere har planlagt, bør utsettes. Lokale forhold må legges til grunn for slike beslutninger. Jeg vil også henstille til å søke råd hos kommunelege. Dette handler om beredskap og forebyggende arbeid. Forbundskontoret registrerer at noen avdelinger har utsatt sine årsmøter. Dette har jeg stor forståelse for. Siden situasjonen er som den er utsettes fristen for innlevering av årsrapport inntil videre. Vi vil holde dere oppdatert når det skjer endringer i forhold til nåværende situasjon. Leder og nestleder har på grunn av ovennevnte utsatt sine besøk til avdelinger som medfører reise med offentlig transport inntil videre. Eventuelt andre tiltak vurderes fortløpende.
 

Lederkonferansen som skulle holdes på Linne hotell i Oslo i Mai 2020, er utsatt. Nytt tidspunkt vil bli publisert så raskt vi vet hvordan situasjonen utvikler seg.

 

Ta godt vare på dere selv.

Jan E T (2).jpg