Informasjon fra Forbundskontoret

24. august 2018

Sommeren er på hell og Forbundskontoret er godt i gang med siste halvår 2018. 

Geir Anda har vært på besøk hos FSF Indre Troms. Han deltok på en fin tur til Reisadalen og Mollisfossen. I tillegg ble det en omvisning i FRØY-anlegget i Skibotn ved oppsynsmann Ørnebakk.

Per Anders Volden har vært i Harstad og orientert ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) sin avdelingssamling. Han redegjorde for tjeneste- og alderspensjon (gammel ordning), ny offentlig tjenestepensjon, fremtidsfullmakt, etterlattepensjon og hva FSF gjør for sine pensjonister/seniorer med fokus på rekruttering.

September blir en aktiv måned for Forbundskontoret med blant annet besøk og orienteringer ved våre avdelinger, gjennomføring av landsstyremøte nr 3/2018, kurs i styreweb i Stavern og Horten og orienteringer ved Forsvarets sine seniorkurs. Vi ønsker våre medlemmer en fin og aktiv høst.

Reisaelva (3).JPG
Bilde PAVo.jpg