Hvordan skal seniorene bo ?

Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige bomiljøer bidrar til å holde oss aktive lenger og utsette alderdommens sykdomsfase med flere år.  Dessuten er isolasjon en trussel for de fleste seniorer.

Tilgjengelighet og brukervennlighet i gamle og nyere boliger er blant utfordringene man står overfor. Situasjonen i dag er at mange kan stå i fare for å bli ”innelåst” i egen bolig, preget av fortidens boligutformning.  Ansvaret for å skaffe seg en god bolig for de senere år, ligger hovedsakelig hos den enkelte. Ved å ta noen valg mens vi selv kan velge, slipper andre å ta våre valg. Kanskje er det mulig å organisere seniorlivet på en måte som er mer vellykket for mange enn dagens?

Se vedlegg for å lese resten.

Dokumenter

rødt hus.jpg
leilighet.jpeg
images.jpeg

Aktivitetskalender