Hva med fremtidens pensjoner?

Å bekymre seg om fremtiden er et menneskelig trekk. Merkelig nok gjelder det ett unntak, få bekymrer seg om hva slags kjøpekraft de kommer til å få når de en gang trer inn i pensjonistenes rekker. De fleste blåser av spørsmålet: ”Tyve-tredve år frem er lang tid, tingene ordner seg nok. Verden går fremover, vi kommer til å leve som (gamle) grever! ”

Tja? Er du født i 1953 eller tidligere, er det mindre grunn til bekymring. Du vil nyte godt av et system som ble til i historisk relativt gode økonomiske tider. For yngre mennesker (som barn og barnebarn) er det grunn til å stanse opp og tenke. Slik regelverket er utformet i dag vil pensjonene synke fra 60-65 % av arbeidsinntekten til rundt 45 % allerede rundt 2030-40. En slik reduksjon av kjøpekraften vil kunne bli et problem for mange.

Det er dessuten flere skjær i sjøen. Det engelske finanstidsskriftet ”The Economist” har i sin utgave for 28. januar 2017 en nokså avkjølende lederartikkel om finansmarkedenes utvikling. Avkastningen i de store internasjonale selskapene synker. Fortjenesten er allerede under 10 %, og fallende. Trenden er internasjonal og konsekvensen for verdens pensjoner er klar og dyster. Vår egen tidligere sentralbanksjef, Svein Gjedrem, er inne på lignende tanker når han i et foredrag nylig sa: ”Lave renter og aksjeavkastning er en utfordring for pensjonssparingen”. Han sa også at verden syns å gå inn i en fase (ledet av blant andre Trump i USA) preget av proteksjonisme: ”Proteksjonisme betyr lavere vekst og lavere avkastning, høyere importpriser og inflasjon”. Kort sagt, lavere kjøpekraft for alle.

Hvordan skal alminnelige lønnsmottakere innrette seg? Tradisjonelt ville svaret ha vært å spare til pensjonsalderen. Ideelt skulle hver enkelt sette av 10 % av inntekten, men hvem vil i dag klare å gjøre det gjennom et livsløp preget av stigende kostnader og økende forpliktelser? Dessuten rammes også den personlige sparingen av lave renter og svakere aksjemarkeder. I de fleste tilfellene vil alminnelige menneskers spareordninger gi negativt resultat. Unntaket er inntil videre sparing i egen bolig. I tillegg vil det, etter vår mening, være behov for sikrere spareordninger for pensjonssparing. Det vil si sparing med garantert avkastning. La det være en utfordring for politikerne.

ektepar.1200x675.jpg

Fra media

Aktivitetskalender

Medlemsblad