Hilsen fra leder Forsvarets seniorforbund!


15. februar 2018 er det 35 år siden Forsvarets pensjonistforening ble stiftet sentralt.

Vi byttet navn til Forsvarets seniorforbund den 8. juni 2011. FSF er fortsatt den største seniororganisasjonen i staten. Det er viktig å legge merke til at forbundets formål og oppgaver i hovedsak har bestått i å forsvare seniorenes pensjonsrettigheter, gjennom drøftinger med regjeringen og gi individuell rådgivning i pensjonssaker. Den viktigste aktiviteten foregår imidlertid i våre 39 avdelinger rundt omkring i landet fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Her gjennomføres det foredrag, reiser, sosiale sammenkomster, støtte til det lokale samfunn, deltakelse i diverse råd og utvalg og ikke minst ivaretakelse av venner og kolleger som har et ønske og behov for det.
 

I alle de 35 år FSF har eksistert har hver eneste Forsvarssjef sett verdien av det arbeid FSF gjør for Forsvarets seniorer.
 

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle som har gjort en helhjertet innsats i løpet av de 35 år forbundet har eksistert, og ønske lykke til videre med den funksjon og det arbeid som står foran oss.
 

Gratulerer med 35-års jubileet!

FSF 35 år.JPG