Gratulerer Norge med egen eldre- og folkehelseminister !

Forsvarets seniorforbund gratulerer Åse Michaelsen som Norges første eldre- og folkehelseminister.

Forsvarets seniorforbund har ved mange anledninger gjennom flere år tatt opp ønsker/behov for en egen eldreminister som skal ivareta de eldres interesser.

Forsvarets seniorforbund er spesielt opptatt av følgende 4 punkter:

  • De eldres økonomiske kår
  • God helse og og omsorg i denne fasen av livet
  • De eldres mulighet for å kunne stå i arbeid så lenge de selv ønsker
  • At de eldre skal være representert og synlig i politiske organer og prosesser

FSF ønsker den nye eldre- og folkehelseministeren lykke til med oppgavene i en viktig og banebrytende funksjon og ser fram til et konstruktivt samarbeid.

 

 

EM Åse Michaelsen.png