FSFs landsmøte på Hamar 3. - 4. mai

Et meget flott landsmøte er gjennomført på Hamar og med valg av nytt forbundsstyre

Dag 2 under landsmøtet hadde fokus på strategi- og handlingsplan. Komiteen, bestående av Tom Geir L Svendsen (leder), Øyvind K Strandman og Iren Isfeldt fikk mye ros fra delegatene for sitt arbeide.  Dagen ble avsluttet med valg av nytt forbundsstyre og valgkomite for den kommende 2-års perioden. Jan Erik Thoresen (leder), Per Anders Volden (nestleder), Iren Isfeldt (sekretariatsleder), Knut Nordbø (info- og kommunikasjonsleder) og Halvor Døhlen (virksomhetskontroller) tok alle gjenvalg. Arild Dregelid fortsetter som leder for valgkomiteen. Landsmøteforhandlingene har blitt gjennomført i en god og humoristisk tone. Delegatene roses for konstruktiv og aktiv deltakelse underveis.

Under jubileumsmiddagen kvelden før ble hederstegn i gull med diplom tildelt Tom Geir Ludt Svendsen, Aage Willy Jonassen og Ole Myrbekk. Hederstegn i sølv med diplom ble tildelt Ole Johan Sanden, Esben Aass og Øystein Figenschau. Forbundskontoret gratulerer samtlige!

Under FSM 3/23 ble følgende trukket ut som vinnere av vervekampanjen som har pågått i perioden 1. februar – 30. april:

  • Leif Andersen FSF Ringerike/Hole
  • Harald Blakseth FSF Øvre Romerike
  • Tron Schjenken Andersen FSF Bodø
  • Gunn Pettersen FSF Ørland og
  • Ann Inger Molund Thoresen FSF Midt-Troms.

Forbundskontoret gratulerer vinnerne!

Det nye forbundsstyret for Forsvarets seniorforbund for neste periode består nå av:

Leder                                                             Jan Erik Thoresen, FSF Oslo
Nestleder                                                      Per Anders Volden, FSF Drammen
Sekretariatsleder                                          Iren Isfeldt, Direktemedlem
Informasjons- og kommunikasjonsleder  Knut Nordbø, FSF Halden/Sarpsborg
Virksomhetskontroller                                Halvor Døhlen, FSF Vest-Oppland
Styremedlem region 1                                Tor-Reidar Boland, FSF Porsanger
Varamedlem region 1                                  Hilde Brekke, FSF Harstad
Styremedlem region 2                                 Anna Cecilie Jentoft, FSF Bodø
Varamedlem region 2                                  Per-Erik Eriksen, FSF Vesterålen
Styremedlem region 3                                 Svein Erling Smolan, FSF Trondheim
Varamedlem region 3                                  Roy Corrin Grøttheim, FSF Steinkjer
Styremedlem region 4                                 Aage Willy Jonassen, FSF Elverum
Varamedlem region 4                                  Trond Vangen, FSF Hamar
Styremedlem region 5                                  Harald O Blakseth, FSF ØR
Varamedlem region 5                                   Kåre Bækkevold, FSF ING
Styremedlem region 6                                  Laila Kvammen Lie, FSF Rygge
Varamedlem region 6                                   Hans Sigurd Iversen, FSF Stavern
Styremedlem region 7                                  Barbro Heløe Frøisland, FSF R
Varamedlem region 7                                   Kolbjørn Sivertsen, FSF Agder
Styremedlem region 8                                  Ingvill Eidsvåg, FSF Oslo
Varamedlem region 8                                   Egil Nordli, FSF Oslo.

2023.05.04 Arild_D.jpg

Aktivitetskalender