FSFs landsmøte 2021

Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Hamar 14. – 16. juni.

Et meget flott landsmøte er gjennomført på Hamar – det 20. i rekken. Som Jan Erik Thoresen, leder FSF sa i sin åpningstale; «Dette har vi ventet på lenge og det er godt å komme i gang igjen, selv om pandemien ennå ikke er over. Jeg er meget glad for at vi nå kan samles fysisk på dette landsmøtet».

Statsforvalteren i Innlandet og tidligere justisminister, Knut Storberget, ønsket oss velkommen til Hamar og Innlandet. Som han humoristisk sa det; «Jeg er nå på politisk avrusning med fare for tilbakefall». Han la vekt på at Innlandet er et forsvarsfylke og at det var viktig for regionen med de forsvarsinstallasjoner som finnes i fylket sett i den totale beredskapssammenheng.

Deretter overtok sjef Forsvarsstab, viseadmiral Elisabeth Natvig podiet – på Teams. Hun redegjorde for status, utvikling og utfordringer for Forsvaret på en meget god måte. Sj FST orienterte blant annet om den sikkerhetspolitiske situasjonen og moderniseringen av Forsvaret. Hun var ærlig og oppriktig både på styrker og svakheter og hvilke utfordringer Forsvaret står ovenfor i fremtiden.

Første dag på landsmøtet ble avsluttet med et meget innholdsrikt foredrag av vårt nye eldreombud, Bente Lund Jacobsen. Eldreombudets oppgave er blant annet å bidra til å fremme de eldres interesser i samfunnet og på alle samfunnsnivå. Det er et uavhengig forvaltningsorgan som har innsynsrett hos alle offentlige og private organ. Eldreombudet har allerede vært involvert i reformen «Leve hele livet», den pågående pandemien og hvilke utfordringer pensjonistene har og står ovenfor, hvordan få flere pensjonister/eldre inn i styre og stell (Storting, fylker og kommuner - eldreråd). Hun har et fokus: «Sterkere sammen»!

Dag 2 under landsmøtet startet med åpningstale ved Jan Erik Thoresen, hvor han blant annet hilste fra H.M. Kongen. Han poengterte i sin tale viktigheten at vi, som en av fire seniororganisasjoner, har møter med Regjeringen. De vet hvem FSF er, og hva vi står for. Medlemstallene går nedover, sa Jan Erik. Det er derfor viktig for oss å opprettholde trykket når det gjelder medlemspleie og rekruttere nye. Vi må nå 55-åringen! For neste 2-års periode blir det satt ned en rekrutteringskomite for å styrke dette arbeidet, både lokalt og sentralt. Øvrige tema som ble omtalt var årets trygdeoppgjør, særaldersgrenser og digitalisering.

Deretter ble årsberetningene for 2019 og 2020 med regnskap gjennomgått. Forsvarets seniorforbund har en god og bærekraftig økonomi på tross av at medlemstilslutningen er noe nedadgående. Det er viktig å drive god medlemspleie i alle ledd av organisasjonen. Landsmøtet fortsatte sine forhandlinger med en liten endring/justering av FSF sine vedtekter. Resultatet er at innbetalt kontingent for 2020 beholdes av avdelingene. Kontingenten for 2021, på kr 250 pr medlem, innbetales til Forbundskontoret fra avdelingene innen 31. desember i år. Med virkning fom 1. januar 2022 vil kontingenten for hovedmedlem være 250 kr og husstandsmedlem 125 kr (300/150 kr for direktemedlemmer). Deretter fortsatte landsmøtet med gjennomgang av strategi- og handlingsplan. Komiteen fikk mye ros fra delegatene for sitt arbeide.  Dagen ble avsluttet med valg av nytt forbundsstyre, valgkomite og revisorer for den kommende 2-års perioden. Jan Erik Thoresen (leder), Per Anders Volden (nestleder) og Iren Isfeldt (sekretariatsleder) tok gjenvalg.  Heidi H Gaustad slutter ved forbundskontoret etter 2 år i stillingen, for å følge sin mann til USA. Ny informasjons- og kommunikasjonsleder ble Knut Nordbø (75 % stilling) og virksomhetskontroller ble Halvor Døhlen (50 % stilling).  Ny leder for valgkomiteen etter Bjørn Arild Thun ble Arild Dregelid. Landsmøteforhandlingene har blitt gjennomført i en god og humoristisk tone. Delegatene roses for konstruktiv og aktiv deltakelse underveis.

Under festmiddagen ble hederstegn i sølv med diplom tildelt Per-Erik Eriksen FSF Vesterålen og Ove Aardal FSF Halden/Sarpsborg. Forbundskontoret gratulerer!

Det nye forbundsstyret for Forsvarets seniorforbund for neste periode består nå av:

Leder                                                                                  Jan Erik Thoresen

Nestleder                                                                            Per Anders Volden

Sekretariatsleder                                                                Iren Isfeldt

Informasjons- og kommunikasjonsleder                         Knut Nordbø

Virksomhetskontroller                                                        Halvor Døhlen

Styremedlem region 1                                                        Øystein Figenschau

Varamedlem region 1                                                         John Arvid Fagerheim

Styremedlem region 2                                                         Inger Johanne Jentoft

Varamedlem region 2                                                          Per-Erik Eriksen

Styremedlem region 3                                                         Ole Myrbekk

Varamedlem region 3                                                          Svein Erling Smolan

Styremedlem region 4                                                         Aage Willy Jonassen

Varamedlem region 4                                                          Arne Druglimo

Styremedlem region 5                                                         Harald O Blakseth

Varamedlem region 5                                                          Eirik Davidsen

Styremedlem region 6                                                         Øyvind Kirsebom Strandman

Varamedlem region 6                                                          Hans Sigurd Iversen

Styremedlem region 7                                                         Tom Geir Ludt Svendsen

Varamedlem region 7                                                          Gunnar Husby Gundersen

Styremedlem region 8                                                          Esben Aass

Varamedlem region 8                                                           Patricia Flakstad

JET og Eldreombudet.jpg