FSFs landsmøte 2019

09. mai 2019

Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 6. – 8. mai

Landsmøtet ble gjennomført i henhold til programmet under dyktig ledelse av dirigentene Tore Bjønnes og Arne Druglimo. Innledere var Trude Drevland, leder av «Rådet for et aldersvennlig Norge» og sjef Forsvarsstaben generalløytnant Erik Gustavson. Programmet og rådet for et aldersvennlig Norge skal bidra til å realisere regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og er etablert som en del av reformen «Leve hele livet». Eldrepolitikk er ikke bare omsorgspolitikk. De eldre er en ressurs som samfunnet må utnytte bedre, sa Trude Drevland. Genlt Erik Gustavson redegjorde for status i Forsvaret og gjeldende LTP. Han fremhevet blant annet gjennomføringen av Trident Juncture 2018 som var et stort nasjonalt løft, hvor det var et meget godt tverrfaglig og sivilt militært samarbeid.

Gjennomgang av årsberetningene for 2017 og 2018 ved Geir Anda, leder FSF, viser at Forsvarets seniorforbund har en god medlemstilslutning og en bærekraftig økonomi. FSF må allikevel ha fortsatt fokus på rekruttering av nye medlemmer og beholde de eksisterende. Det er viktig å drive god medlemspleie i alle ledd av organisasjonen.

Selve forhandlingene under landsmøtet ble gjennomført i en god og humoristisk tone. Delegatene roses for god og aktiv deltakelse underveis i forhandlingene.  Nye vedtekter, strategidokument for perioden 2019-2024 og handlingsplan med rammebudsjett for perioden 2019-2020 er vedtatt. Det ble også vedtatt nye retningslinjer for gjennomføring av valg i Forsvarets seniorforbund og at det skal etableres et eget helse- og omsorgsutvalg sentralt i forbundet. Forbundskontingenten er vedtatt økt med 50 kroner til 250 kroner per medlem, og til 300 kroner for direktemedlemmer fra og med 2020.

Under festmiddagen ble hederstegn i gull med diplom tildelt Ole Sannes, Oddvar Gunvald Martin Solholt (ikke til stede) og Geir Anda. Hederstegn i sølv ble tildelt Svein Runar Haugen og Arne Bigseth. I tillegg ble Albert Senior tildelt æresmedlemskap i forbundet etter at han gjennom 65 år har utført sin tjeneste for konge og fedreland til alles tilfredshet.

Siste post på landsmøtet var valg og avtakking. Leder FSF Geir Anda stilte ikke til gjenvalg og han ble avtakket etter 6 år ved roret. Ny leder for FSF er Jan Erik Thoresen. Det ble også gjennomført valg av styremedlemmer til forbundsstyret (tidligere landsstyret), revisorer og valgkomité for perioden 2019-2021. Det nye forbundsstyret for Forsvarets seniorforbund for neste periode består nå av:

Leder                                                                   Jan Erik Thoresen
Nestleder                                                            Per Anders Volden
Sekretariatsleder                                                Iren Isfeldt
Informasjons- og kommunikasjonsleder         Heidi Hovdahl Gaustad
Virksomhetskontroller                                       Heidi Hovdahl Gaustad
Styremedlem region 1                                       Øystein Figenschau
Varamedlem region 1                                        John Arvid Fagerheim
Styremedlem region 2                                       Per-Erik Eriksen
Varamedlem region 2                                        Inger Johanne Jentoft
Styremedlem region 3                                       Arne Gunnar Thingstad
Varamedlem region 3                                        Trond Amundsveen
Styremedlem region 4                                       Aage Willy Jonassen
Varamedlem region 4                                        Asle Johan Kjelsberg
Styremedlem region 5                                       Mali Åse Vaagland
Varamedlem region 5                                        Egil Vindorum
Styremedlem region 6                                       Øyvind Kirsebom Strandman
Varamedlem region 6                                        Hans Sigurd Iversen 
Styremedlem region 7                                       Tom Geir Ludt Svendsen
Varamedlem region 7                                        Gunnar Husby Gundersen
Styremedlem region 8                                       Esben Aass
Varamedlem region 8                                        Thor Lysenstøen

Lederskifte FSF (8).jpg