FSF lederkonferanse 2022 på Thon hotell Linne

En meget innholdsrik og inspirerende lederkonferanse er gjennomført. Med glød og engasjement fra både innledere/foredragsholdere og aktive medlemmer har det vært en meget god lederkonferanse, sa Jan Erik Thoresen, leder FSF i sin oppsummering.  

En meget innholdsrik og inspirerende lederkonferanse er gjennomført. Med glød og engasjement fra både innledere/foredragsholdere og aktive medlemmer har det vært en meget god lederkonferanse, sa Jan Erik Thoresen, leder FSF i sin oppsummering.    

Dag 1 - Et meget spennende og innholdsrikt innledningsforedrag ved Forsvarssjefen. Han ga oss et innblikk i Forsvarets status, utvikling og utfordringer på en meget god måte. FSJ berørte områder som pandemien, Afghanistan og nå krigen i Ukraina. Vi leverer godt når det gjelder daglige operasjoner sa FSJ. Forsvarets fokus i de kommende år vil være avskrekking og å ha god beredskap for krise og krig. Han poengterte avslutningsvis at Forsvarets seniorforbund er en viktig ressurs for FSJ på mange måter. FSJ tok seg tid til å besvare spørsmål fra en meget aktiv forsamling.

Deretter fortsatte agendaen med viktigheten av å drive godt eldrerådsarbeide både kommunalt og fylkeskommunalt ved nestleder i forbundet, Per Anders Volden. Det er særdeles ulike opplevelser av hvordan eldrerådene fungerer i de ulike fylkene og kommunene, og om de f eks blir kurset ifm vervene sine. Regionrepresentant Aage Willy Jonassen oppsummerte dette agendapunktet på en særdeles god måte. 

Dag 2 - Jan Erik Thoresen, leder FSF, innledet dagen ved å si noe om FSFs utfordringer og satsningsområder. Han hadde søkelys på medlemsutvikling (rekruttering og medlemspleie), frivillighetsarbeide (involvere seg og ta verv), opprettholde god kontakt med myndighetene og digitalisering av medlemskontakt (hva betyr dette for våre medlemmer og hvilken løsning skal forbundet velge under LM 2023?).

Leder presenterte deretter vinnerne av vårens vervekampanje, der hver vinner får et gavekort på 1000 kr.

Vinnerne er:

Svein Erling Smolan FSF Trondheim, Anna Margrete Aune FSF Ørland, Magnar Næss FSF Hamar, Stein Yngve Hartz FSF Bodø og Jan Bauger FSF Halden/Sarpsborg. Det gratuleres!

Neste innlegg var ved Knut Nordbø, leder for rekrutteringskomiteen. Komiteen skal blant annet inspirere avdelingene til å jobbe for å beholde eksisterende medlemmer og å rekruttere nye. Komiteen har utarbeidet forslag til 9 satsningsområder. De har blant annet søkelys på oppdatering og utvikling av vervemateriell, skape større synlighet i media lokalt og sentralt og å øke å få på plass bedre medlemsfordeler. Det var stort og godt engasjement i salen under dette temaet, som også var hovedtema under årets konferanse.

Etter lunsj fikk vi et inspirerende foredrag av lege og forsker Kjetil Høye. Temaet var «glede, glød og galskap om lykke og livstilfredshet». Hans engasjement og faglige dyktighet skapte stor entusiasme og latter i salen.

Avslutningsvis ble det informert om markering av FSF 40 år i 2023 ved Jan Erik Thoresen, orientering om valgkomiteens arbeide frem mot Landsmøte i 2023 ved Arild Dregelid, status på arbeidet med forbundets strategi- og handlingsplan ved Tom G L Svendsen og informasjon om det kommende trygdeoppgjøret ved leder.  

En stor takk til samtlige deltakere for stor delaktighet og gode innspill i forbindelse med årets lederkonferanse.

2022.05.03 FSJ.jpg